Kominictví, Stanislav Šolc image001.png, 603kB

Autorizované měření účinnosti spalovacího zdroje

Tato služba je určena provozovatelům zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti:

  • pro spotřebiče na tuhá paliva 15 – 200 kW,
  • pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva 11 – 200 kW

U těchto spotřebičů je povinnost zajistit autorizované měření účinnosti spalování měřením množství vypouštěných látek 1× za dva roky a kontrole spalinových látek v určených termínech. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, kde se předem dohodneme na finančních podmínkách, provádíme měření a kontroly pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb. a vyhláškou MŽP č. 356/2002 Sb. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost.

© 2012 Kominictví, Stanislav Šolc | Grafika a aplikace Tomáš Labuť